dinsdag, 6. mei 2008 - 10:08

Akkoord over waarschuwings-register detailhandel

Groningen

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) en de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) hebben wijzigingen aangebracht in het waarschuwingsregister voor interne fraude binnen de detailhandel naar aanleiding van een onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Een waarschuwingsregister is een zwarte lijst. Zwarte lijsten kunnen mensen uitsluiten van bepaalde producten, diensten of voorzieningen. Zij zijn dus bepalend voor de wijze waarop de geregistreerde persoon in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of behandeld. De Wet bescherming persoonsgegevens stelt minimumeisen aan een dergelijke verwerking van gegevens over mensen.

In de toekomst kunnen alle winkelbedrijven, inclusief kleine zelfstandigen, ter voorkoming van fraude gebruik maken van het waarschuwingsregister mits zij aan alle regels voldoen. Ook stagemedewerkers en uitzendkrachten kunnen in het waarschuwingsregister worden geplaatst. Zo wordt gewaarborgd dat alle medewerkers op dezelfde wijze worden behandeld bij interne fraude.
Provincie:
Tag(s):