donderdag, 16. oktober 2008 - 23:19

Almere: geen geld in het buitenland

Almere

De Gemeente Almere heeft geen geld op buitenlandse banken staan. Ook heeft de gemeente geen zogeheten deposito’s, geld dat langdurig ‘vast’ staat tegen een meestal hogere rente. Dit meldt de gemeente Almere op haar site.

De afdeling treasury van de gemeente beheert de gemeentelijke geldstromen volgens de richtlijnen van de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) en het door de gemeenteraad vastgestelde Treasury-statuut.

Berichtgeving in de landelijke media over gemeentes die vele miljoenen hebben uitstaan op Icesave, Landsbanki of andere internationale banken die door de financiële crisis in de problemen zijn geraakt zorgt voor veel onrust. Voor de gemeente Almere is er niets aan de hand. Almere maakt gebruik van huisbankier BNG (Bank Nederlandse Gemeente), de Nederlandse Waterschapsbank,de Rabobank en de ING/Postbank.

De wet FIDO bepaalt dat gemeentes nooit meer dan 8,5 procent van hun totale begroting op de geldmarkt mogen lenen. Voor Almere is dat een bedrag dat op de geldmarkt (voor geldleningen < 1jaar) kan worden geleend.

De wet FIDO bepaalt ook dat gemeentes voor hun (tijdelijke) liquiditeitsoverschotten alleen gebruik mogen maken van banken met minimaal een zogenaamde A-rating. Voor geld dat langer dan 10 jaar vaststaat alleen op banken met een zogeheten Triple-A (AAA) status.

Als groeigemeente beschikt Almere niet over grote spaartegoeden, de gemeente leent geld. Voorwaarde daarbij is dat de gemeente de uitgaven ten behoeve van die leningen volledig kan afdekken binnen de begroting.

Almere voldoet volledig aan die voorwaarde en heeft in de financiële wereld (net als alle andere gemeenten) een kredietwaardigheid gelijk aan de Triple-A rating zoals deze bij banken bekend is.

Het beleid van de gemeente is niet gebaseerd op rente-maximalisatie, zoveel mogelijk winst, maar op rente-optimalisatie. Dat betekent dat er door de afdeling Treasury doorlopend een afweging wordt gemaakt tussen risico en rendement. Er wordt gekeken hoe er zo efficiënt en goed mogelijk kan worden omgegaan met inkomende en uitgaande gelden.

Aan college en raad wordt daar per kwartaal over gerapporteerd. Daarnaast zijn alle gegevens over de gemeentelijke tegoeden openbaar.
Provincie:
Tag(s):