woensdag, 17. december 2008 - 23:45

Betere energiezuinige woningen voor dezelfde woonlasten

Apeldoorn

Verhuurders en projectontwikkelaars kunnen vanaf 01 januari 2009 kostendekkend meer investeren in energiezuinige maatregelen voor woningen. Nieuwe woningen worden aanmerkelijk energiezuiniger zonder dat voor de bewoners totale woonlasten stijgen. De gemeente maakt dit mogelijk via een korting op de grondprijs in combinatie met een hogere huur- of verkoopprijs.

Volgens het dit voorjaar gesloten ‘Lente-akkoord energiebesparing in de nieuwbouw’, is overeengekomen dat het energieverbruik in nieuwbouw in 2015 met vijftig procent verminderd zal zijn. Het akkoord is ondertekend door de ministers Vogelaar en Cramer samen met de belangen-organisaties Bouwend Nederland, NEPROM, en NVB. Het streven is om in 2020 volledig energieneutrale gebouwen op te leveren.

Deze voornemens passen goed bij de ambitie van Apeldoorn. Apeldoorn is de eerste gemeente in Nederland die dit tot standaard beleid heeft gemaakt. De gemeente maakt dit mogelijk via een korting op de grondprijs in combinatie met een hogere huur of verkoopprijs. De opdrachtgevers moeten aantonen dat de totale woonlasten voor de bewoners niet stijgen.

De stimuleringsmaatregelen zien er als volgt uit:
- de huurprijsgrens van een sociale huurwoning is verruimd met een genormeerd bedrag als de bereikte EPC-score (Energie Prestatie Coëfficiënt) beter is dan 0,8. De mate van verruiming is afhankelijk van de gerealiseerde EPC.

- de kostengrens van een koopwoning is verruimd met een genormeerd bedrag als de bereikte EPC-score beter is dan 0,80. De mate van verruiming is afhankelijk van de gerealiseerde EPC-score.

- de grondkosten van een koopwoning worden berekend op basis van de vrij-op-naamprijs. Deze prijs wordt voor deze berekening met een genormeerd bedrag verlaagd als de bereikte EPC-score beter is dan 0,80. De mate van verlaging van de vrij-op-naamprijs is afhankelijk van de gerealiseerde EPC-score.

EPC staat voor energie prestatie coëfficiënt. Het EPC vertelt hoe goed een woning scoort op het gebied van energieprestatie. Een goede energieprestatie betekent een laag energieverbruik en een lage energiefactuur. EPC-score staat voor de energiescore die de woning behaalt.
Provincie:
Tag(s):