vrijdag, 18. januari 2008 - 21:25

Certificaten uitgereikt aan oudkomers

Assen

Vrijdag vond in het gemeentehuis van Assen de afsluiting plaats van het oudkomerstraject. Wethouder Kuin reikte deze dag aan de 24 deelnemers een certificaat uit.

Het oudkomerstraject is een traject voor allochtone mannen en vrouwen die al langere tijd in Nederland wonen en hun taalniveau nog willen verbeteren. Naast taal hebben de deelnemers een duaal component gevolgd. Dit kan zijn een stage, een re-integratietraject, een beroepsopleiding of een traject opvoedingsondersteuning.

De gemeenten Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo en Midden Drenthe hebben de organisatie van de trajecten in handen gesteld van CVITES uit Emmen. De NT-2 lessen zijn verzorgd door diverse taalaanbieders waaronder het Drenthe College, Taalbureau ITOM en het Alfa College. Het certificaat is voor de oudkomers van groot belang voor de naturalisatieprocedure om Nederlander te worden of voor de verplichting om in te burgeren volgens de nieuwe Wet Inburgering.

Vanaf 1 januari 2007 zijn vele inburgeraars verplicht om in te burgeren. Oudkomers die voldoende taalresultaat hebben behaald met het Certificaat Regeling Inburgering Oudkomers zijn hiervan vrijgesteld.

De gemeenten Assen, Tynaarlo, Aa en Hunze en Midden Drenthe hechten grote waarde aan de integratie van inburgeraars binnen haar gemeenten. Oudkomers die de taal goed beheersen, zijn beter in staat om aan het werk te komen of op andere wijze te participeren in de maatschappij.
Provincie:
Tag(s):