dinsdag, 16. september 2008 - 8:43

Chemische warehousing gaat krachten bundelen in nieuwe vereniging

Ede

Opslagbedrijven voor chemische stoffen krijgen regelmatig de willekeur van nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe richtlijnen en normen over zich heen. In veel gevallen hebben de bedrijven de nieuwe ontwikkelingen niet eens mogen toetsen aan de praktijk, waardoor deze vaak tot grote bedrijfsmatige problemen leiden.

Per 11 september hebben een aantal chemische warehousingbedrijven hun krachten gebundeld om een duidelijke stem te laten horen en weerstand te bieden aan de ongebreidelde ontwikkeling van wetten en regels op het gebied van de opslag van chemische stoffen. De nieuwe vereniging met de naam Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven; kortweg VNCW, ziet naast het laten horen van een duidelijk stemgeluid voor zichzelf een groot aantal uitdagingen liggen en wil hierin een goede vertegenwoordiging voor haar leden gaan vormen.

In de afgelopen tien jaar zijn de ontwikkelingen op het gebied van de Opslag van chemische stoffen razendsnel gegaan. Daarbij hebben de individuele bedrijven die hieronder vallen gemerkt dat ze van tijd tot tijd alleen stonden. Op dat soort momenten was er vaak geen branchevereniging die hun belangen verdedigde.

De VNCW gaat de belangen van deze bedrijven nu actief behartigen. Dit zal ze doen door een duidelijke stem te laten horen bij de wetgevers; zowel de plaatselijke - alsook de landelijke. En zal ze een stem laten horen met betrekking tot de eisen vanuit de BRZO'99, eisen met betrekking tot de brandwerendheid van gebouwen, sprinklersystemen en -voorschriften, vloeren, ATEX, scholing etc etc. Volop werk aan de winkel dus. De vereniging zal zich zowel voor kleine opslagen (tot 10 ton), alsmede voor grote opslagen (10 ton en meer) gaan inzetten.

De dagelijkse leiding en bestuursvoorzitterschap van de vereniging komt in handen van de heer Luciën Govaert.

De vereniging roept bedrijven, laboratoria, ziekenhuizen ea die chemische stoffen in opslag hebben zich aan te sluiten en verwijst ze door naar haar nieuwe website.
Provincie:
Tag(s):