zaterdag, 13. december 2008 - 10:48

'Cito-toets afschaffen'

Utrecht

Als het aan de De Algemene Vereniging Schoolleiders ligt, verdwijnt de Cito-toets voorgoed.

De PO-raad is milder en adviseert een verschuiving van eindtoetsen zoals de Citotoets van februari naar mei of juni te onderzoeken. Dat onderzoek moet uitwijzen of een later tijdstip van afname bijdraagt aan een betere aansluiting tussen het eindniveau van het primair onderwijs en het beginniveau van het voorgezet onderwijs.

Cito is van mening dat het voor alle betrokkenen van belang is naast het advies van de leerkracht over een onafhankelijk gegeven te beschikken dat mee weegt in de besluitvorming. De garantie op een dergelijk onafhankelijk gegeven zien we als een groot maatschappelijk goed;kinderen mogen niet het risico lopen om kansen te missen.

De schoolleiders vinden dat de toets een matig middel is voor de keuze van de middelbare school. De basisscholen zijn mans genoeg om ouders van kinderen goed te adviseren.
Provincie:
Tag(s):