woensdag, 5. november 2008 - 16:34

College wijst subsidieaanvraag SSPGD af

Delfzijl

Het college van Delfzijl heeft besloten om de subsidieaanvraag van de Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Gemeente Delfzijl (SSPGD) over 2008 niet te honoreren. De SSPGD is niet in staat gebleken om te voldoen aan de in de gemeentelijke subsidieverordening opgenomen voorwaarden. Dit ondanks herhaaldelijk en intensief overleg.

Het college heeft geconstateerd dat dit een structureel karakter heeft en heeft niet de overtuiging, gelet op de vele contacten die er geweest zijn met de SSPGD, dat hierin verbetering zal optreden. Op zeer korte termijn wordt met het bestuur van de SSPGD over de ontstane situatie en de gevolgen daarvan gesproken.

Het College hecht zeer aan goed en adequaat peuterspeelzaalwerk. Het niet honoreren van de subsidieaanvraag heeft geen gevolgen voor het peuterspeelzaalwerk in de gemeente. Bij de SSPGD aangesloten peuterspeelzalen zijn: De Bauwdeus in Holwierde, Duimelotje in Tuikwerd, 't Hummelhoes in Woldendorp, 't Hummelhoes in Spijk, Humpie Dumpie in Wagenborgen, Ienie Mienie Delfzijl, Jip en Janneke Delfzijl, Otje Delfzijl, De Paddestoel Delfzijl, De Springplank Farmsum en De Trolletjes Meedhuizen.
Provincie:
Tag(s):