dinsdag, 16. september 2008 - 21:52

Controle aan de voordeur bij 450 adressen

Delft

De komende 3 weken gaan controleurs van de gemeente Delft bij circa 450 adressen controleren op administratieve leegstand. Volgens de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) worden deze adressen niet bewoond. De controleurs gaan de deuren langs om na te gaan of er inderdaad niemand woont, of dat er sprake is van niet-geregistreerde bewoners.

In de aanloop naar deze controle attendeerde de gemeente in juli Delftenaren zich in te schrijven in de GBA. Dit resulteerde in 150 ‘opgeloste’ adressen. De controleurs kijken of bij de 450 onopgeloste adressen redenen zijn dat niemand staat geregistreerd. Bijvoorbeeld als twee woningen zijn samengevoegd, een renovatie aan de gang is of het huis te koop staat.

Voor een bewoner heeft het niet-inschrijven behoorlijke gevolgen. Zo kan iemand alleen een paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen als hij/zij staat ingeschreven in de GBA. Hetzelfde geldt voor het aanvragen van huursubsidie, een uitkering, parkeervergunning of een uittreksel uit de GBA. Daarnaast is het heel belangrijk dat de gemeente weet wie waar woont in geval van calamiteiten en/of rampen. Wie niet geregistreerd staat ontduikt bovendien de (gemeentelijke) belasting.
Provincie:
Tag(s):