donderdag, 20. november 2008 - 16:43

Definitieve route Vaarverbinding Erica – Ter Apel

Erica

Met een aanpassing in het tracé tussen het Scholtenskanaal en de Bladderswijk, is de Vaarverbinding Erica – Ter Apel definitief. De route is onder andere aangepast omdat de gasleidingen in het tracé naar de gasontzwavelingsfabriek in Emmen niet op korte termijn vrijkomen. Belangrijk voordeel is dat deze route korter is en recreatief aantrekkelijker. Bovendien blijkt uit onderzoek dat verlegging van de route dóór het Oosterbos extra kansen oplevert voor de recreatie en de natuur en net zoveel kost als de oorspronkelijke route. Voor de recreatievaart komt aan de oostkant van het Oosterbos een dubbele sluis, die gecombineerd wordt met en een klein ecoduct. De gehele vaarverbinding wordt volgens planning in 2011 opengesteld.

De vaarverbinding Erica – Ter Apel is opgedeeld in twee fasen. Dit jaar is begonnen met fase 1a: het openstellen voor de scheepvaart van het zeven kilometer lange traject Ter Apel – Emmer-Compascuum. Deze fase is nagenoeg afgerond. Maandag is de Viertorenbrug als laatste brug in deze fase geplaatst. De werkzaamheden bestonden verder uit het aanleggen en verbeteren van de oever, de renovatie van drie sluizen, het beweegbaar maken van drie bruggen en vernieuwing van Brug de Maten in Vlagtwedde en de Schniedersbrug en Paul Krugerbrug in Emmer-Compascuum. Daarnaast is een nieuwe fietsbrug in Emmer-Compascuum en een nieuwe draaibrug aangelegd. Deze bruggen krijgen nog een naam. Hiervoor zijn voorstellen vanuit de bevolking aan de straatnamencommissie voorgelegd. Fase 1b -Emmer Compascuum- Bargercompascuum is in voorbereiding en wordt in 2009 uitgevoerd.

Het kanaal tussen Ter Apel en Emmer-Compascuum is nog niet op diepte gebaggerd en daarom nog niet opengesteld voor de scheepvaart. Volgens de huidige planning is het Veenpark in augustus 2009 voor een beperkte categorie schepen bereikbaar.

Met de nieuwe vaarverbinding krijgen Oost Groningen, de Veenkoloniën en Zuidoost Drenthe een belangrijke impuls met kansen voor nieuwe ruimtelijke en economische activiteiten. In de “Agenda voor de Veenkoloniën� is het herstel van de ontbrekende schakel in het (inter)nationale toervaartnetwerk een van de topprioriteiten. De “Agenda voor de Veenkoloniën�, de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) en de Europese Unie zijn belangrijke financiers. De investering voor het totale project is geraamd op 32 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):