woensdag, 30. januari 2008 - 8:02

Eerste Centrum Jeugd en Gezin in Haarlem opent de deuren

Haarlem

Vrijdag 1 februari opent wethouder voor Jeugdzaken, Maarten Divendal van de gemeente Haarlem het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin in Haarlem. Het centrum is gevestigd in het gebouw van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan de Amsterdamstraat 71.

Het afgelopen jaar hebben vertegenwoordigers van JGZ 0-4 Kennemerland, JGZ 4-19, GGD Kennemerland en Bureau Jeugdzorg Noord-Holland onder regie van de gemeente Haarlem gewerkt aan de totstandkoming van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Het CJG is een laagdrempelige en herkenbare plek waar alle ouders, kinderen èn professionals terecht kunnen met vragen op het gebied van zwangerschap, geboorte, gezondheid, ontwikkeling, opvoeden en opgroeien.

De ontwikkeling van het kind staat centraal. Als er extra hulp nodig is, kan vanuit het CJG snel worden doorverwezen. Inwoners van Haarlem en beroepskrachten, denk aan leraren, maatschappelijk werkers of politie, die werkzaam zijn in Haarlem kunnen in het CJG terecht met alle vragen over opgroeien, opvoeden en ontwikkeling. In het CJG werken de organisaties die nu verantwoordelijk zijn voor de jeugdgezondheidszorg nauw samen.

Het gaat hierbij om het consultatiebureau, de jeugdartsen van de GGD en schoolverpleegkundigen. Ook is regelmatig een medewerker van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland aanwezig en gaat de opvoedwinkel op in het CJG. Naast de samenwerking in het CJG met deze kernpartners, wordt er ook samengewerkt met organisaties buiten het CJG, zoals het peuterspeelzaalwerk, onderwijs, welzijnswerk, kinderopvang, maatschappelijk werk, politie en bijvoorbeeld sportverenigingen.

Met de komst van het CJG, zet de gemeente Haarlem een eerste stap in het landelijke beleid van minister Rouvoet van Jeugd en gezin. Het beleid schrijft voor dat voor 1 januari 2011 in elke gemeente in Nederland een laagdrempelige voorziening in de buurt moet zijn waar (aanstaande) ouders, jeugdigen, kinderen en professionals terecht kunnen met vragen over opgroeien en opvoeden. Naast het CJG dat op 1 februari haar deuren opent, komen verspreid over Haarlem tot 2011 nog 4 centra voor jeugd en gezin.
Provincie:
Tag(s):