donderdag, 21. augustus 2008 - 11:25

Einde afvalwatercontrole voor bedrijven met kleine lozing

Heerenveen

Vanaf eind augustus dit jaar hoeft een groot aantal bedrijven in Friesland zijn afvalwater niet meer te controleren voordat het in het riool of de sloot geloosd word. Tot nu toe moesten alle bedrijven hun afvalwater zelf controleren op vervuiling. Het gaat om bedrijven met relatief kleine lozingen die weinig vervuiling met zich meebrengen.

Doordat bedrijven nu zelf geen monsters meer hoeven te nemen vervallen er kosten en is er minder administratiewerk. Deze bedrijven hebben een zogenoemde `Wvo-vergunning´ (Wet verontreiniging oppervlaktewateren) waarmee er vervuild afvalwater op het riool of buitenwater geloosd mag worden. De vergunning loopt eind augustus 2008 ten einde.

Wetterskip Fryslân houdt uiteraard rekening met omvang van de lozing, de soort stoffen in het afvalwater en de afspraken die met bedrijven zijn gemaakt. Periodieke controles waarbij ook monsters worden genomen vervangen de regelmatige controles.

Bedrijven met grote hoeveelheden en veel schadelijk afvalwater, moeten wel hun afvalwater blijven controleren.
Provincie:
Tag(s):