donderdag, 26. juni 2008 - 21:56

Extra geld voor kinderopvang inburgeraars

Tilburg

Een aantal 'inburgeringsplichtigen' in Tilburg kan, vanwege een gebrek aan kinderopvang, niet deelnemen aan een reïntegratietraject of een inburgeringstraject. Om dit probleem op te lossen maakt het college in 2008 een budget ter hoogte van € 464.540,- vrij.

Volgens de Wet Kinderopvang (WKO) dient een gemeente ervoor te zorgen dat er voldoende kinderopvang is voor 'minder-draagkrachtigen' groepen in de samenleving zoals uitkeringsgerechtigden, inburgeringsplichtigen en educatiedeelnemers. In Tilburg leverde
dit problemen op.

In maart besloot het college 50 kindplaatsen bij de kinderopvang in te kopen. Daar kunnen vanaf 2009 de kinderen worden geplaatst. Over de tijdelijke oplossing is nu met het ROC M-B afgesproken dat zij in 2008, net als in de voorgaande jaren, de kinderopvang regelen voor de inburgeringsplichtigen en educatiedeelnemers.
Provincie:
Tag(s):