woensdag, 1. oktober 2008 - 21:33

Gemeente De Wolden heeft sluitende begroting

Zuidwolde

Het college van de gemeente De Wolden biedt de gemeenteraad een sluitende begroting 2009 – 2012 aan. Er is naar verwachting een structureel overschot van € 50.000,-- per jaar in deze periode. Over hetzelfde tijdvak is er € 1,8 miljoen beschikbaar aan incidentele middelen. Dit financiële beeld komt grotendeels overeen met de verwachting bij de ‘Kadernota 2009’. Wethouder Ank van der Ziel geeft aan dat het college erg verheugd is dat de gemeente opnieuw haar huishoudboekje op orde heeft.

Het college stelt dat De Wolden haar missie vanuit de Toekomstvisie ‘De Wolden actief en betrokken’ op diverse fronten begint waar te maken. Van der Ziel: “Er zijn steeds meer ontwikkelingen in De Wolden waarop we trots mogen zijn. Hierbij kun je denken aan groeiende evenementen zoals het Concours Hippique De Wolden en de Oldtimerdag in Ruinerwold. Ook het landelijk aansprekende ketenbeleid en de marktconform werkende buitendienst WoldWerk zijn in het oogspringende voorbeelden. Daarnaast is er een toename te zien in de woningbouwproductie in onze gemeente.�

Bij de behandeling van de ‘Kadernota 2009’ in juni jl. is onder andere besloten aan de slag te gaan met de dorpsvisies en een verdere economische ontwikkeling. Beide onderwerpen vereisen een integrale benadering. Hierbij is de input van de dorpen een belangrijk onderdeel en werkt de gemeente verder aan een wettelijk verplichte structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening. De dorpsvisies aangevuld met deze structuurvisie zullen de koppeling maken met de Toekomstvisie. De gemeente hoopt hiermee ook een goede discussiepartner te zijn en te blijven voor bijvoorbeeld de provincie.

Voor de komende jaren staat er nog een aantal aansprekende projecten op de agenda. Het betreft onder andere de ontwikkelingen rondom de N48 en de Hoofdstraat Zuidwolde en de ontwikkeling van brede scholen.

De tarieven van de onroerende zaakbelastingen (OZB) gaan met 1,5% omhoog. De tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolrechten stijgen met ongeveer 3%. Hierdoor nemen de gemiddelde woonlasten per huishouden in 2009 met ruim 2% toe.
Provincie:
Tag(s):