dinsdag, 8. januari 2008 - 18:57

Gemeente Renkum deelt waterkennis met Thailand

Renkum

De gemeente Renkum werkt samen met haar waterpartners aan de toekomst van water. Op donderdag 24 januari 2008 komt een delegatie uit Thailand, bestaande uit een afvaardiging van diverse ministeries, lokale overheden en het bedrijfleven, gemeente Renkum bezoeken om met eigen ogen te zien welke rol water hier speelt.

Het bezoek aan gemeente Renkum maakt deel uit van een meerdaagse studiereis door Nederland en Duitsland.

Nederlanders vinden het vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit de kraan stroomt en dat ons afvalwater snel en efficiënt wordt afgevoerd en gezuiverd. Bovendien levert het water een sfeervolle bijdrage aan het landschap.

Door de klimaatsverandering krijgen wij ook steeds meer water terwijl het op andere plaatsen juist schaarser wordt. Bescherming tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast door steeds erger wordende regenbuien en goede waterkwaliteit zijn zaken waar aan gewerkt moet worden. Ook op internationaal niveau is dit van belang.

Om de Renkumse kennis en kunde op het gebied van water in al haar facetten te delen, is voor het Thaise bezoek een speciaal programma samengesteld. Waterschap Vallei & Eem, drinkwaterbedrijf Vitens, gemeente Renkum en Aquaflow leveren een interessante bijdrage aan deze dag.
Provincie:
Tag(s):