vrijdag, 12. september 2008 - 9:47

'Jongeren tot 27 moeten aan de bak'

Den Haag

Jongeren onder de 27 jaar die bij de gemeente aankloppen voor een bijstandsuitkering, krijgen een werk- of leeraanbod, of een combinatie van beide aangeboden.

Accepteren ze het werk, dan ontvangen ze salaris van de werkgever. Bij acceptatie van het leeraanbod krijgen de jongeren waar nodig een inkomen dat even hoog is als de bijstandsuitkering; jongeren van 21 of 22 krijgen een lagere uitkering omdat het minimumloon voor deze groep lager is.

Het wetsvoorstel Wet Investeren in jongeren van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is mede namens staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Rouvoet van Jeugd en Gezin voor advies aan de Raad van State verzonden. De werkleerplicht is aangekondigd in het Coalitieakkoord. Het kabinet wil zoveel mogelijk jongeren stimuleren hun school af te maken, werken en leren te combineren of een baan te aanvaarden.

Het kabinet wil jongeren met deze maatregelen een betere toekomst bieden en voorkomen dat ze afhankelijk worden van de bijstand. Het is de bedoeling dat gemeenten jongeren die geen startkwalificatie hebben zoveel mogelijk aanmoedigen die eerst te halen. Een startkwalificatie is een diploma op havo, vwo of mbo-2 niveau.

Gemeenten worden verplicht jongeren tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een aanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een vorm van scholing of een combinatie van beide. Het aanbod wordt afgestemd op de situatie van de jongeren. Als ze het aanbod niet accepteren dan krijgen zij ook geen uitkering van de gemeente. Jongeren zijn niet verplicht zich te melden als ze geen werk of opleiding hebben.

De nieuwe regeling geldt niet voor jongeren die niet kúnnen werken of leren. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om jongeren met een handicap. Deze groep jongeren komt wel in aanmerking voor financiële ondersteuning, die aansluit bij de huidige bijstandsnorm.

Eind maart 2008 hadden ongeveer 25.500 jongeren tot 27 jaar een bijstandsuitkering.
Categorie:
Tag(s):