dinsdag, 1. april 2008 - 17:26

Leden Rabobanken stemmen in met fusie

De voorgenomen fusie tussen Rabobank De Lauwers en Rabobank Bergum-Oostermeer e.o. is door de ledenvergaderingen goedgekeurd. De aanwezige leden stemden tijdens de ledenvergaderingen op 31 maart (vrijwel) unaniem in met het fusievoorstel van de beheerscolleges. De twee banken gaan met ingang van 1 mei 2008 verder als één bank onder de naam Rabobank Burgum-De Lauwers e.o.

De eerste ledenvergadering van beide banken vond plaats op 10 maart. Deze vergadering was vooral bedoeld om leden te informeren over de fusieplannen. Omdat de opkomst bij de eerste ledenvergaderingen van beide banken onvoldoende was om een stemming te kunnen houden, was een tweede vergadering nodig. Deze heeft op 31 maart plaatsgevonden. In die vergaderingen is het definitieve besluit genomen. In beide vergaderingen waren de leden positief kritisch. Beide banken hebben de gestelde vragen als positief ervaren. Er blijkt een grote betrokkenheid van de leden uit.

De fusieplannen hebben geen gevolgen voor de leden, behalve dan dat zij vanaf 1 mei lid zijn van Rabobank Burgum-De Lauwers e.o. Ook verandert er door de fusie niets aan de dienstverlening. Vanaf 1 mei kunnen de klanten nog steeds voor al hun bankzaken terecht op de 12 kantoren verspreid over het werkgebied van beide banken. Medewerkers blijven zoveel mogelijk werkzaam op hun vertrouwde plek. Er vallen geen gedwongen ontslagen. Beide banken zijn inmiddels al druk bezig met de voorbereidingen voor de fusie.

Bauke Wijbrandi, directeur van de nieuwe Rabobank Burgum-De Lauwers e.o. is verheugd over de instemming van de leden. “De bank die na de fusie ontstaat, heeft een balanstotaal van circa 1,5 miljard euro en telt meer dan 250 medewerkers. Door deze schaalvergroting kunnen wij onze financiële dienstverlening nog verder uitbreiden en sneller inspringen op nieuwe ontwikkelingen. Wij gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet.�
Provincie:
Tag(s):