vrijdag, 18. april 2008 - 15:12

Minister laat onderzoek doen naar VWA

Den Haag

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de heer dr. P. Vanthemsche bereid gevonden een deskundigenteam te leiden dat nader onderzoek gaat doen naar de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Doel van het onderzoek is na te gaan wat de aard en omvang is van de knelpunten bij diertransporten en slachterijen.

De minister had de Tweede Kamer in maart het onderzoek toegezegd, naar aanleiding van het rapport van de Commissie Hoekstra. Minister Verburg heeft de Tweede Kamer toegezegd rond de zomer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek en over haar standpunt hierover.

Piet Vanthemsche vervulde recent verschillende functies bij de Belgische federale overheid, onder meer bij het Belgisch Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Hij is een internationaal gezaghebbend bestuurder met grote kennis van de veterinaire praktijk.
Provincie:
Tag(s):