dinsdag, 29. april 2008 - 22:47

Nieuw strandbeleid ter inzage voor inspraak

Den Haag

De gemeente Den Haag heeft het bestaande strandbeleid geactualiseerd en daarin ook het strand- en watersportbeleid opgenomen. Aanleiding hiervoor zijn de ontwikkelingen op het strand, zoals een grote toename van de verschillende strand- en watersportactiviteiten. Het nieuwe strandbeleid ligt eerst voor inspraak ter inzage van 15 mei tot 12 juni 2008 bij de stadsdeelkantoren Loosduinen en Scheveningen en het gemeentelijk ContactCentrum.

Na de inspraakperiode stelt het college van burgemeester en wethouders het strandbeleid vast voor de komende jaren. Het nieuwe beleid geeft duidelijke richtlijnen voor strandexploitatie, watersport- en strandactiviteiten. Het nieuwe strandbeleid richt zich op verschillende gebruikersgroepen, zoals strandexploitanten, organisatoren van sportevenementen, maar ook op surfscholen en andere partijen die strand- en watersportactiviteiten organiseren.

De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe strandbeleid gaan over de volgende onderwerpen:

Het vastleggen van de voorwaarden voor seizoensverlenging strandseizoen voor de paviljoenhouders.
Na de herinrichting van de boulevard (naar verwachting vanaf 2012), gaat de gemeente over tot het heruitgeven van de strandexploitaties. De gemeente wil hiermee een kwaliteitsslag maken ten aanzien van de strandpaviljoens op het hele Haagse strand en komen tot marktconforme huurprijzen van de strandexploitaties.
Uitbreiding van de maximaal toegestane bebouwing van de strandpaviljoens per verhuurd exploitatienummer.
Strandpaviljoenhouders moeten afvalcontainers en strandmeubilair, zoals ligbedden en strandstoelen, binnen de bebouwing van het strandpaviljoen opslaan.

De gemeente onderzoekt de haalbaarheid voor strandpaviljoens om het hele jaar door geopend te zijn (jaarrondexploitatie).
Het indelen van zowel het Noorder- als Zuiderstrand in vaste en flexibele zones voor watersporters, zoals golfsurfers, kitesurfers en andere brandingsporten. Een flexibele zone betekent dat afhankelijk van de (weers)omstandigheden, een bevoegde instantie bepaalt of een bepaalde brandingsport veilig kan plaatsvinden op een andere plek dan de aangewezen vaste zone.
Op het sportstrand van het Noorderstrand is tot de uitvoering van het kustversterkings/herinrichtings-project ruimte voor maximaal drie surfscholen. Na de herinrichting worden in 2011 de surfomstandigheden geëvalueerd en bekeken hoeveel surfscholen zich kunnen vestigen.
Inspraak

Meer informatie over de inspraak en de nieuwe nota ‘Strandbeleid 2008’, is vanaf 15 mei te vinden op de websites www.denhaag.nl/loosduinen en www.denhaag.nl/scheveningen en ligt ter inzage bij de stadsdeelkantoren Loosduinen en Scheveningen en het gemeentelijk ContactCentrum.
Provincie:
Tag(s):