donderdag, 29. mei 2008 - 11:57

Overijssel verkoopt aandelen Essent op termijn

Zwolle

‘De publieke belangen zijn het meest gediend als het commerciële deel van het energiebedrijf Essent zich aansluit bij een strategische, eventueel buitenlandse, partner. Alleen met schaalgrootte kan het bedrijf op lange termijn betrouwbare en duurzame energie leveren aan de burger tegen een gunstige prijs. In die situatie zullen de aandelen op een goed gekozen moment verkocht worden’. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel, als grootaandeelhouder van Essent, in een voorgenomen standpunt aan Provinciale Staten voorgelegd.

De Wet Onafhankelijk Netbeheer (Splitsingswet) die per 1 juli 2008 in werking treedt, maakt een herbezinning op de publieke rol als aandeelhouder noodzakelijk. De wet schrijft voor dat een energiebedrijf zich moet splitsen in twee verschillende bedrijven: een netwerkbedrijf (dat altijd in handen van de overheid blijft) en een commercieel energieproductie- en leveringsbedrijf.

Tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de internationale energiemarkt krijgt het commerciële bedrijf van Essent met steeds meer internationale en grotere concurrentie te maken. Hierdoor wordt een grotere schaal voor het bedrijf belangrijk.

Om deze redenen willen Gedeputeerde Staten het productie- en leveringsbedrijf van Essent de ruimte geven om op een goed gekozen moment aan te sluiten bij, of samen te gaan met een strategische partner. Alleen dan kunnen de concurrentiepositie en continuïteit van het bedrijf en daarmee de levering en de betaalbaarheid van energie voor burgers gewaarborgd worden.

Door schaalgrootte verwatert het provinciale aandeel en begeeft het bedrijf zich in een internationale context. Daardoor nemen de beïnvloedingsmogelijkheden voor de provincie als aandeelhouder af en het risicoprofiel van het bedrijf verder toe. In die situatie stellen Gedeputeerde Staten voor om het Overijsselse (financiële) belang van de aandelen in dit commerciële bedrijf op een goed gekozen en nader te bepalen moment te verkopen.

“Als een energiebedrijf op zo grote schaal gaat opereren en een internationaal karakter krijgt, dan moet je als regionale overheid niet langer aandeelhouder willen zijn. Dat brengt ook te veel risico´s met zich mee�, aldus gedeputeerde Piet Jansen.

Proces
De provincie heeft 18,7% van de aandelen van het bedrijf Essent. De voorgestelde strategie wordt besproken in een openbare vergadering van de Statencommissie Economie, Mobiliteit en Bestuur op 11 juni en in Provinciale Staten op 25 juni. Eind juni stellen de aandeelhouders de toekomststrategie van het bedrijf in een besloten vergadering vast.
Provincie:
Tag(s):