zaterdag, 13. september 2008 - 23:02

Positief tussentijds financieel resultaat voor De Wolden

Zuidwolde

Het college van gemeente De Wolden presenteert de gemeenteraad een positief tussentijds resultaat van € 3.390.000,- op het lopende begrotingsjaar. Bedroeg de vrij besteedbare ruimte aan het begin van het jaar nog € 1.014.000,- voor incidentele zaken, in de eerste vijf maanden van 2008 is deze uitgebouwd tot € 1.145.000,-.

Wethouder Ank van der Ziel: �Dit bedrag willen we graag reserveren voor de uitvoering van grotere investeringsprojecten, waaronder de ontsluiting van de kern van Zuidwolde op de N48, Hoofdstraat Zuidwolde en de ontwikkeling van brede scholen. Deze projecten zijn al opgenomen in de begroting, maar gelet op de prijsstijgingen, zoals voor grondstoffen, lijkt het ons verstandig om met de ontstane financiële ruimte behoedzaam om te gaan. We willen alle plannen tot een goed einde brengen�.

Jaarlijks biedt het college van gemeente De Wolden de raad een tussentijdse financiële rapportage aan. Dit doet het college voorafgaande aan de begrotingsbehandeling die in november plaats vindt. Om de raad op de hoogte te brengen van de bedrijfsvoering en om een doorkijk te geven voor de rest van het jaar.
Provincie:
Tag(s):