vrijdag, 7. maart 2008 - 20:23

Project Venherstel Herperduin van start

Oss

In 2005 heeft de gemeente Oss een onderzoek laten uitvoeren naar de vennen op Herperduin (Groot Ganzenven, Munven en Klompven). Uit dit rapport is gebleken dat er herstelmaatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de vennen te waarborgen en te verhogen. In samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland, zal het project Venherstel Herperduin�uitgevoerd worden.

De oevers van het Groot Ganzenven zijn grotendeels begroeid met haarmos. Dit komt omdat er vroeger veel fosfaat in de venbodem zat. Inmiddels is het ven opgeschoond, maar is het haarmos nog altijd aanwezig. Om de oevervegetatie beter te laten ontwikkelen, is het noodzakelijk om het haarmos te verwijderen. Dit wordt gedaan door de oevers waar haarmos voorkomt met een kraan te plaggen. Het is de verwachting dat binnen enkele jaren vele bijzondere planten zoals Moerashertshooi, Bruine snavelbies, Moeraswolfsklauw en Oeverkruid in en rondom het Groot Ganzenven te vinden zijn.

De Koeienkolk is een klein ven dat ligt binnen het begrazingsgebied van Herperduin. De Rode Boog ligt er net buiten. De begrazingsdruk op de Koeienkolk is vrij hoog waardoor de oevers kapot worden gelopen.

In en rond het Groot Ganzenven en het Munven zijn verschillende bijzondere dier- en plantensoorten aanwezig zoals Kleine zonnedauw, Rugstreeppad, Levendbarende hagedis, Poelkikker en Kamsalamander. Deze soorten zijn beschermd op basis van de Flora- en faunawet.

De oevers van het Munven stonden tot enkele jaren geleden vol met bomen. Hierdoor viel er jaarlijks veel blad in het ven. Ook was er door het bos veel verdamping van water en viel er veel schaduw op het ven. Het bos is inmiddels verder van het ven verwijderd. Nu wordt een deel van de oevers geplagd.
Provincie:
Tag(s):