dinsdag, 2. december 2008 - 22:22

Provincie subsidieert aanleg aardgasvulpunten tankstations

Den Haag

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, begint de provincie Zuid-Holland in samenwerking met een groot aantal Zuid-Hollandse gemeenten en hun aangesloten milieudiensten een campagne om het rijden op aardgas te stimuleren. Er komt per 1 januari een subsidieregeling voor de realisatie van 20 aardgasvulpunten in Zuid-Holland.

Door het aanbod van aardgas te stimuleren, willen de initiatiefnemers de aanschaf van auto's op aardgas bevorderen. Brussel, de provincie en gemeenten stellen hiervoor gezamenlijk 3,5 miljoen euro beschikbaar.

De subsidie is bedoeld voor tankstationhouders buiten de regio Den Haag en Rotterdam. Ook ondernemers die aardgasvulpunten willen bouwen, kunnen van de regeling gebruik maken. Een pomphouder kan van de Zuid-Hollandse overheden veertig procent van zijn investering terugkrijgen, tot een maximum van 100.000 euro. De totale investering van een nieuw aardgasvulpunt ligt tussen de 250.000 en 300.000 euro.

Investeren in een aardgasvulpunt kan juist nu interessant zijn omdat er nog maar weinig vulpunten zijn en dus weinig concurrentie. Door gebruik te maken van de subsidieregeling lopen tankstationhouders bij de aanleg van een aardgasvulpunt minder financieel risico. Verder zijn aardgasvulpunten relatief gemakkelijk te realiseren bij bestaande tankstations.
Provincie:
Tag(s):