vrijdag, 18. januari 2008 - 9:03

Rondje Jeugdzorg

Gelderland

Op 23 januari 2008 maakt de commissie Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur (JZC) op uitnodiging van de Branche Jeugdzorg Gelderland een bustour langs diverse jeugdzorg-instellingen. De commissie zal zich tijdens het bezoek verdiepen in de route die een kind doorloopt op het moment dat het met jeugdzorg te maken krijgt.

Tijdens de bustocht krijgt de commissie eerst een presentatie over de intake van een hulpvraag bij Bureau Jeugdzorg (BJZ). BJZ stelt een indicatie en verwijst vervolgens door naar één van de jeugdzorginstellingen.

Eén van de Gelderse jeugdzorginstellingen die de commissie bezoekt is Bredervoort-LSG. Deze multifunctionele instelling biedt diverse vormen van hulp zoals dagopvang, ambulante hulp, spoedzorg en ouderbegeleiding. Bredevoort biedt ondermeer zorg in het jeugddorp De Glind bij Barneveld. Ook hier gaan de commissieleden kijken. In dit dorp wonen jongeren in een gezins-vervangend tehuis of in leefgroepen. In De Glind volgen de jongeren speciaal onderwijs en kunnen daarnaast gebruik maken van verschillende therapieën. Maar er is ook een gevarieerd aanbod van vrijetijdsbesteding, afgestemd op de behoefte en zorgvraag van elke jongere.

Rond het middaguur gaat de commissie naar Lindenhout in Arnhem. Lindenhout biedt hulp en ondersteuning aan kinderen en hun opvoeders.

De laatste instelling die de commissie bezoekt is Stichting Werktraining in Arnhem. Dit is een samenwerking tussen jeugdzorgaanbieder Pactum en De Pasvorm/ROC Rijn-IJssel. Bij Werkt-raining ervaren jongeren wat het is om werk te hebben. Jongeren leren bijvoorbeeld om op tijd te komen en zich aan afspraken te houden. Op deze manier worden ze voorbereid op het volgen van (beroeps)onderwijs en het krijgen van een baan op de reguliere arbeidsmarkt.
Provincie:
Tag(s):