maandag, 24. november 2008 - 15:06

Schadefonds zoekt slachtoffers van geweldsmisdrijven

Rijswijk

Maar een klein deel van slachtoffers van geweldsmisdrijven klopt voor financiële steun aan bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schadefonds probeert daarom samen met de politie en afdelingen spoedeisende hulp van ziekenhuizen, deze slachtoffers te bereiken en ze te wijzen op de mogelijkheden van het Schadefonds. Dit heeft het Schadefonds maandag 24 november bekendgemaakt.

Geweldsmisdrijven zijn bijvoorbeeld diefstal met geweld, mishandeling, verkrachting of huiselijk geweld. Van de slachtoffers van dergelijke misdrijven, dient maar liefst 80% geen aanvraag bij het Schadefonds in, terwijl ze wellicht wel voor een uitkering uit het fonds in aanmerking komen.

Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het Schadefonds is gedaan. Inmiddels wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd. Hierin staat de vraag centraal, waarom slachtoffers zich niet tot het Schadefonds wenden. De resultaten van dit onderzoek worden in het voorjaar van 2009 verwacht.

Het Schadefonds heeft vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek besloten, zich extra in te spannen om slachtoffers van geweldsmisdrijven te bereiken. Het fonds werkt al enige jaren intensief samen met Slachtofferhulp Nederland. Hierdoor worden veel slachtoffers doorverwezen naar het Schadefonds.

Toch meldt ook een grote groep slachtoffers, die mogelijk in aanmerking komt voor een uitkering, zich niet bij Slachtofferhulp. Daarom zoekt het Schadefonds deze slachtoffers nu ook rechtstreeks via de politie en bij ziekenhuizen.

Bij de politiekorpsen Amsterdam-Amstelland, IJsselland, Haaglanden, Gooi- en Vechtstreek, Kennemerland, Zaanstreek en Friesland, wordt door medewerkers van het Schadefonds voorlichting gegeven over het fonds. Verder maakt het Schadefonds voor bepaalde misdrijven, zoals zedenmisdrijven en huiselijk geweld, speciale voorlichtingsfolders, die via de afdeling Zeden van de politiekorpsen worden verspreid.

Inmiddels heeft het Schadefonds ook contact gezocht met de afdelingen Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen en diverse brancheorganisaties, zoals de Federatie Goud en Zilver en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, om zo meer slachtoffers van geweldmisdrijven te bereiken.
Provincie:
Tag(s):