donderdag, 21. februari 2008 - 11:37

Start verkoop kavels ’t Heem-West in Ter Apel

Ter Apel

De gemeente Vlagtwedde en de Acantus Groep hebben samen een visie ontwikkeld voor de wijk 't Heem-West in Ter Apel. De locatie 't Heem-West is opgenomen in het Woonplan. In het Woonplan zijn door de gemeente en Acantus afspraken gemaakt over de sloop en nieuwbouw van woningen

In het beoogde gebied 't Heem-West zijn inmiddels circa 100 huurwoningen gesloopt. Het is de bedoeling om op de vrijkomende locaties het volgende programma te realiseren:
- 20 halfvrijstaande huurwoningen;
- 26 halfvrijstaande koopwoningen;
- 14 kavels.

De koopwoningen krijgen een hoge gootlijn, een grote zolder en een ruime tuin. Insteek is om de koopwoningen ook te voorzien van een garage. De kavels worden verkocht, waarna het aan de koper is om er een woning op te bouwen. Voor alle te realiseren woningen geldt dat het afgestemd moet zijn op de mogelijkheden die geboden worden binnen het al vastgestelde bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Voor het gebied is een verkavelingsplan opgesteld met bijbehorende infrastructuur. Momenteel worden het ontwerp voor de openbare ruimte en de plannen voor de aanbesteding gereedgemaakt Na gunning kunnen de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het gebied rond de zomer 2008 worden gestart.

Op woensdag 23 april 2008 is er van 16.00 tot 19.30 een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis in Sellingen (Dorpsstraat 1). Tijdens deze bijeenkomst kan men diverse bouwplannen bezichtigen, waaronder die van ’t Heem-West. De start van de verkoop van de kavels in ’t Heem-West is gepland op 27 februari 2008. Op die dag staat er in de Ter Apeler Courant een advertentie met uitgebreide informatie over de verkoop van de kavels.
Provincie:
Tag(s):