woensdag, 23. juli 2008 - 13:54

Twee op de vijf gewelds-zaken geseponeerd

Amsterdam

In 2007 seponeerde het Openbaar Ministerie (OM) ruim 41 procent van de zaken betreffende geweldsmisdrijven die het zelf afdeed, dit zijn ruim 2 op de 5 zaken. Dit percentage is al jaren hoger dan bij andere misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht. Het totaal aandeel van zaken dat het OM seponeert, is sinds 2000 vrijwel stabiel. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft bekendgemaakt.

Totaal aantal sepots stabiel
In 2007 deed het OM ruim 122 duizend zaken af. In dat geval brengt het OM de zaak niet voor de rechter, maar handelt het zelf de zaak af. Bijna tweederde van de afdoeningen door het OM zijn transacties. Dit aandeel neemt toe, vooral door een stijging van het aantal taakstraffen dat het OM oplegt.

Een kwart van de afdoeningen door het Openbaar Ministerie zijn sepots: het OM vervolgt de verdachte dan niet, bijvoorbeeld wegens gebrek aan bewijs. Dit aandeel is sinds 2000 vrijwel stabiel.

Steeds meer geweld en vernieling
Een kwart van de zaken die het OM afdeed in 2007, betrof vermogensmisdrijven. Dit aandeel is sinds 2000 constant. Het aandeel geweldsmisdrijven en vernieling en openbare orde misdrijven nam juist toe. Vormden geweldsmisdrijven in 2000 nog 11 procent van de afdoeningen door het OM, in 2007 was dit toegenomen tot 19 procent. De vernieling en openbare-orde misdrijven stegen in dezelfde periode van 12 tot 17 procent.

Vooral geweldsmisdrijven vaak geseponeerd
In 2007 deed het Openbaar Ministerie bijna 23 duizend geweldsmisdrijven af. Hiervan seponeerde het ruim 41 procent. Ook in 2000 lag dit met 45 procent al flink boven het gemiddelde van 25 procent van alle afdoeningen. Opvallend is dat er bij de geweldsmisdrijven sinds 2003 relatief veel beleidssepots zijn.
Provincie:
Tag(s):