vrijdag, 4. juli 2008 - 9:15

Tweede Kamer op vakantie

Den Haag

De Tweede Kamer heeft in de laatste week voor het zomerreces een drukke periode achter de rug. Dit zei kamervoorzitter Gerdi Verbeet donderdag in de laatste vergadering voor de zomervakantie.

Deze laatste week zijn volgens Verbeet alle records gebroken: vier grote debatten, drie wetsvoorstellen waaronder een initiatiefvoorstel, het Jaarverslag van de Nationale ombudsman en 40 VAO’s (Verlengd Algemeen Overleg).

Gerdi Verbeet kondigde aan dat na het zomerreces de commissie voor de Werkwijze zich nog eens buigt over het
gebruik van de instrumenten die Kamerleden tot hun beschikking hebben, zoals het spoeddebat, het spoedoverleg, de vergaderdagen en het vragenuur. Met name het aantal spoeddebatten is de afgelopen jaren explosief gestegen.

‘Dit huis, hét Huis van de Democratie, gaat in het zomerreces niet op slot; de medewerkers van de Kamer en van de fracties zullen u waar nodig met raad en daad terzijde staan. En mocht het nodig zijn dan komt de Kamer of een Kamercommissie terug voor overleg of beraad’, aldus Verbeet. De volgende vergadering van de Kamer staat gepland voor 3 september.
Provincie:
Tag(s):