dinsdag, 30. september 2008 - 19:56

Verkeershufters worden hard aangepakt

Assen

Politie, Ministerie van Verkeer en Waterstaat en CBR sturen wegmisbruikers naar een gedragscursus. Per 01 oktober geldt de ‘Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer’ (EMG). Voor automobilisten die zich ernstig schuldig maken aan bumperkleven, fors te hard rijden in de bebouwde kom, snijden, rechts inhalen en andere weggebruikers in groot gevaar brengen volgt de verplichting om op eigen kosten ( €750,-) een driedaagse cursus te volgen.

Daarnaast treed de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol (LEMA) in werking. Deze maatregel richt zich op beginnend bestuurders die voor de eerste keer de fout zijn ingegaan. Dat zijn mensen die makkelijker de keuze kunnen maken en kunnen volhouden om voortaan niet meer met drank op te rijden. Wordt deze maatregel opgelegd, dan is de deelnemer verplicht om op eigen kosten (maximaal €350,-) de cursus van één dag te volgen.

Om aan het verkeer deel te nemen moeten bestuurders medisch geschikt en voldoende rijvaardig zijn. Houders van een rijbewijs hebben ooit aangetoond dat zij aan deze voorwaarden voldoen. Desondanks is het mogelijk dat er later getwijfeld moet worden aan de rijgeschiktheid of rijvaardigheid van sommige bestuurders. Op dat moment is de verkeersveiligheid in het geding en kan de zogenaamde vorderingsprocedure worden gestart. Vanaf 1 oktober pakken politie, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het CBR verkeershufters harder aan. Vanaf die datum starten twee nieuwe maatregelen.

Het afgelopen jaar (2007) heeft Politie Drenthe 450 keer een vorderingsprocedure gestart en meldingen gedaan bij het CBR. Tot nu toe hebben 101 personen de cursus niet juist afgesloten zijn niet verschenen of hebben niet betaald. Zij hebben hun rijbewijs moeten inleveren en moeten opnieuw rijexamen doen willen ze weer als bestuurder in de auto stappen.

In 2008 is er al 310 keer een melding gedaan bij het CBR, waarvan bijna een kwart (70) een beginnend bestuurder is. De verwachting is dat deze groep groter zal worden omdat de norm van verplichte deelname is bijgesteld naar 0,5 promille.

In 2004 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan onderzoeksbureau DHV de opdracht tot een onderzoek inzake de vorderingsprocedure gegeven. Uit dit onderzoek, waarin divisie Vorderingen – en dus de vorderingsprocedure – op effectiviteit en efficiency zijn getoetst kwamen aanbevelingen naar voren. Waaronder de aanbeveling dat de vorderingsprocedure beter moet worden afgestemd op de uiteenlopende doelgroepen. Niet alleen omdat er steeds hogere eisen aan de verkeersveiligheid worden gesteld maar ook om verkeersonveilig gedrag vroeg in de rijcarrière in de kiem te smoren. Daarnaast vergen incidentele overtredingen andere educatie dan chronische.
Provincie:
Tag(s):