donderdag, 14. februari 2008 - 19:59

Verwaarloosd vee in beslag genomen

Haarlemmerliede

Medewerkers van het regionale milieuteam en het basisteam Haarlem-Noord van politie Kennemerland hebben gezamenlijk met medewerkers van de gemeente en AID een controle uitgevoerd bij een boer in Haarlemmerlie/Spaarnwoude. Verschillende runderen zijn in beslag genomen. Het nieuws werd donderdag 14 februari bekend gemaakt.

Daarbij constateerden de controleurs dat er sprake was van een ernstige verwaarlozing van dieren. Na onderzoek door dierenartsen werd die conclusie bevestigd, alsmede dat ernstig zieke dieren geen verzorging werd gegeven. Op last van de officier van justitie zijn 34 runderen door de AID in beslag genomen en vervolgens door een transportbedrijf vervoerd naar een opvangadres.

Andere geconstateerde overtredingen van het Besluit Landbouw waren geen afvoer van afvalstoffen, algehele toestand van verwaarlozing, geen goede opslag van mest, opslag van rode diesel in een melktank, geen goede administratie van de mestboekhouding. Tegen de 62-jarige boer wordt proces-verbaal opgemaakt.
Provincie:
Tag(s):