woensdag, 25. juni 2008 - 14:34

Weer verbod op rapen kievitseieren in Friesland

De Raad van State heeft de ontheffing van de provincie Fryslân voor het zoeken naar kievitseieren vernietigd. De enige reden hiervoor is dat er op dit moment geen vastgestelde administratieve procedures zijn om goed te registreren dat er niet meer dan 6934 eieren worden geraapt. De Raad van State vindt het eierrapen niet in strijd met de Europese Vogelrichtlijn, iets wat Faunabescherming steeds heeft gesteld. Ook is de Raad van mening dat de provincie gebruikt maakt van de juiste beschikbare informatie om tot een goede berekening te komen. Het rekenmodel van de provincie en de uitkomst van 6934 eieren staat volgens de Raad van State niet ter discussie.

"Het is jammer dat de Raad de ontheffing vernietigt, maar ik zie zeker wel mogelijkheden. De raad stelt dat in Fryslân de kievitpopulatie niet minder is dan in de rest van Nederland. De maatregelen die wij zelf hadden gesteld, door de gebieden te beperken en de periode in te korten vindt de Raad van State minder belangrijk dan het aantal eieren. We gaan nu de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW) vragen om na te denken over een goed registratiesysteem� aldus gedeputeerde Anita Andriesen.

Volgens Geart Benedictus voorzitter van de BFVW betekent deze uitspraak geen einde van het eierrapen.�We tellen onze zegeningen. De raad van State tornt niet aan het principe van eierrapen. Ze zegt alleen dat de controle goed georganiseerd moet worden. Daar gaan we als BFVW zeker mee aan de slag.�

De uitspraak van de Raad van State had betrekking op de ontheffing van 2003-2007. De provincie Fryslân beraadt zich nog hoe ze met de huidige verleende ontheffing doorgaat.
Provincie:
Tag(s):