woensdag, 22. april 2009 - 21:56

1000 opvangplaatsen in AZC Luttelgeest

Luttelgeest

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder heeft besloten dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maximaal
1000 asielzoekers mag opvangen in AZC Luttelgeest.

Momenteel mogen hier tijdelijk 800 asielzoekers verblijven. De toezegging aan het COA is niet onvoorwaardelijk. Ten eerste wordt het AZC veranderd van een terugkeerlocatie naar een AZC voor oriëntatie en inburgering. Daarnaast gaat het COA fors investeren in de kwaliteit van de opvang.

Het karakter van het centrum zal veranderen van een terugkeerlocatie in een Oriëntatie- en Inburgeringcentrum. Dit betekent dat de asielzoekers in het begin van hun asielprocedure zitten of al een vluchtelingenstatus hebben. De activiteiten die zij van het COA aangeboden krijgen zijn daarmee gericht op oriëntatie en inburgering. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie, waarbij de activiteiten voornamelijk gericht zijn op terugkeer. Wanneer een asielzoeker een eerste negatieve beschikking ontvangt zal hij of zij naar een terugkeerlocatie verhuizen. De gemeente verwacht dat hierdoor de verzoeken voor noodopvang sterk zullen verminderen.

Het COA gaat duurzaam investeren in de woonunits op het centrum. Een groot deel zal vervangen worden en gebouwd volgens moderne eisen. Ook gaat het COA investeren in de school en andere gebouwen en geeft daarmee een extra impuls aan de leefomstandigheden van de asielzoekers. Het COA wil van het AZC een prachtlocatie maken.

Door haar opbouw is het AZC een rustig centrum. De besprekingen in de Overlegcommissie, waarin naast COA ook de vereniging Dorpsbelang Luttelgeest en de gemeente deelnemen, illustreren deze stelling. Naar aanleiding van de vorige ophoging heeft er in de Overlegcommissie een evaluatie plaats gevonden. Er waren toen geen redenen om de verhoging ongedaan te maken of een permanente verhoging uit te sluiten.
Provincie:
Tag(s):