donderdag, 2. april 2009 - 21:46

Aantal autowrakken afgenomen door economische crisis

Amsterdam

Het aantal autowrakken in Nederland is het afgelopen jaar afgenomen. Auto Recycling Nederland (ARN) constateert voor 2008 een afname van twee procent ten opzichte van 2007. Van de afgemelde voertuigen is 85 procent gedemonteerd en gerecycled bij autodemontagebedrijven die bij ARN zijn aangesloten. In 2008 is van 468.702 voertuigen het kenteken ingenomen. Hiervan zijn er 259.275 geëxporteerd en 209.427 gedemonteerd, meldt ARN.

De afname van het aantal aangeboden autowrakken zette in vanaf het vierde kwartaal 2008. Dit is vooral te wijten aan de verslechterde economische situatie. Het is aannemelijk dat autobezitters langer doorrijden alvorens hun auto’s voor demontage aan te bieden. 
Vanaf november zijn de metaalprijzen enorm gedaald, waardoor de autowrakken voor autodemontagebedrijven ook minder waard zijn geworden.

In het eerste kwartaal van 2009 is nog steeds een daling van het aantal autowrakken ten opzichte van voorgaande jaren zichtbaar. De aangekondigde sloopregeling kan deze trend keren. ARN heeft berekend dat met de huidige voorstellen 50.000 voertuigen extra ter sloop zullen worden aangeboden. Hiermee zou het aantal gedemonteerde voertuigen weer op het niveau komen van een aantal jaren geleden.

Gedemonteerde voertuigen zijn gemiddeld iets zwaarder geworden; van 944 kg in 2007 tot 961 kg in 2008. Het gemiddelde gewicht van geëxporteerde voertuigen is flink hoger en vertoont eveneens een lichte stijging: van 1272 kg in 2007 tot 1279 kg in 2008. Hieruit kan worden geconcludeerd dat zwaardere auto’s meer in trek zijn voor export dan voertuigen uit het lichtere segment. Ook de gemiddelde leeftijd van gedemonteerde voertuigen is gestegen van 16,4 jaar in 2007 tot 16,6 jaar in 2008. Naar verwachting zal de gemiddelde leeftijd blijven toenemen. De gemiddelde leeftijd van geëxporteerde voertuigen is net als voorgaande jaren rond de elf jaar. De export heeft effect op het aantal afgedankte voertuigen in Nederland, maar dit effect is pas merkbaar na vijf jaar. De belangrijkste exportbestemming is nog steeds Oost Europa, met als nummer 1 Polen.
Provincie:
Tag(s):