dinsdag, 10. februari 2009 - 20:50

AID doet onderzoek in zaak met een luchtje

Het Dienstonderdeel Opsporing van de Algemene Inspectiedienst (AID) heeft onder leiding van het Functioneel Parket een onderzoek ingesteld naar de illegale handel in en export van dierlijke mest, alsmede daarmee gepaard gaande valsheid in geschrifte.

In dit onderzoek zijn dinsdag 10 februari bij een mesthandelaar en in een woning in Gelderland doorzoekingen verricht. Daarbij werd een grote hoeveelheid bescheiden en digitale bestanden in beslag genomen. Vooralsnog zijn geen aanhoudingen verricht.

Ter bescherming van het milieu en om verspreiding van besmettelijke dierziekten te voorkomen, is de import en export van dierlijke mest gebonden aan strikte (Europese) regels. Zo moeten mesthandelaren beschikken over onder andere vergunningen en gezondheidscertificaten.

Mede hierdoor hebben het Functioneel Parket en de AID onverminderd aandacht voor mesthandel.
Provincie:
Tag(s):