vrijdag, 20. maart 2009 - 17:03

Amvest bouwt kustzone Almere-Poort

Waar in deze crisistijd een groot aantal bouwprojecten stilligt of wordt afgeblazen, kiest het College van Burgemeester en Wethouders voor het plan van Amvest voor de ontwikkeling van de Kustzone in Almere Poort.

Het College is onder de indruk van het plan, dat wordt gedomineerd door de aanleg van een duinlandschap.

Wethouder Adri Duivesteijn: “Niet alleen brengt Amvest een nieuwe dimensie in de polder, het is ook bijzonder dat een belegger zich - juist nu de gevolgen van de kredietcrisis zich aftekenen - nadrukkelijk committeert.
Amvest wil in de Kustzone ruim 2.500 woningen realiseren.�

De komende periode vinden onderhandelingen met Amvest plaats, om te komen tot optimalisatie van het programma en resultaten. Deze onderhandelingen moeten resulteren in een samenwerkingsovereenkomst voor de integrale ontwikkeling van de Kustzone.

Met de ontwikkeling van de Kustzone richt Almere zich naar het water.

“Bijzonder positief�, vindt Wethouder Duivesteijn. “Stad en water vormen een unieke combinatie. En hoewel Almere wordt omgeven door water, komt het zelden tot een ontmoeting. Wij moeten onze waterrijke omgeving beter benutten; de combinatie van water en stedelijkheid leidt tot nieuwe kwaliteiten.�

Geschiedenis
In april 2008 maakte de gemeente Almere bekend te zoeken naar samenwerking met stakeholders voor de ontwikkeling van de Kustzone in Almere Poort.

De Kustzone is - door haar ligging, zichtbaarheid, bereikbaarheid en programmering - een zeer samenhangend gebied, en moet ook in samenhang worden ontwikkeld.

Om integrale planontwikkeling te garanderen, besloot de gemeente één partij te selecteren, die de regie over ontwikkeling van de Kustzone in handen krijgt.

Met oog op een duurzame ontwikkeling van de Kustzone, koos de gemeente voor een partij die bereid is zich langdurig te committeren. Een partij die niet vertrekt na oplevering, maar nadrukkelijk verantwoordelijk blijft voor het beheer en behoud van het gebied.

Amvest, Vesteda en BPF Bouwinvest werden uitgenodigd om - binnen de kaders van het in juni 2007 vastgestelde masterplan - een visie op de ontwikkeling van de Kustzone te ontwikkelen, en vervolgens een substantieel deel van het programma zelf te realiseren.

BPF Bouwinvest trok zich in de loop van het selectieproces terug. Amvest en Vesteda dienden een definitieve bieding in. Een stuurgroep - die onder andere bestaat uit de wethouders Adri Duivesteijn en Martine Visser - heeft de plannen beoordeeld, en een advies uitgebracht aan het College van B&W.

De keuze: Amvest
De stuurgroep constateert dat zowel Amvest als Vesteda een mooi en goed doordacht plan hebben ontwikkeld, dat in voldoende mate voldoet aan de vooraf opgestelde eisen.

Het plan van Vesteda blijft dicht bij het ‘Masterplan Kustzone’, en heeft een robuust karakter. Het geboden commitment is echter (te) marginaal.

Het plan van Amvest vormt een moderne en verrassende vertaling van het ‘Masterplan Kustzone’, en brengt een nieuwe dimensie in de polder: duinen.

Het plan leent zich uitstekend voor verdere uitwerking. Het commitment dat Amvest aan het voorstel verbindt is zeer groot, en substantieel beter dan dat van Vesteda.

Op basis van deze beoordeling pleit het college voor onderhandelingen met Amvest; dit besluit wordt op korte termijn aan de raad voorgelegd.

“Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van het stedenbouwkundig plan van Amvest, en onder de indruk van het enthousiasme en de grote betrokkenheid�, zegt Duivesteijn. “Het is bijzonder dat Amvest zich nadrukkelijk wil verbinden aan de ontwikkeling van het kustgebied; een grote opgave!�

Doel is om voor de zomer van 2009 een samenwerkingsovereenkomst op te stellen, waar de gemeenteraad zich ook over uitspreekt. Vervolgens zullen de belegger en de gemeente gezamenlijk een vertaalslag maken van visie naar ontwikkelingsplan.
Provincie:
Tag(s):