maandag, 6. juli 2009 - 22:08

Bestuurders in Zuid Oost in gesprek over HIV-healings

Amsterdam

Op 17 september gaan wethouders Marijke Vos (zorg), Freek Ossel (diversiteit) en stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet het gesprek aan met verschillende leiders van verschillende religieuze gemeenschappen in Amsterdam Zuidoost en het COC Amsterdam.

Het belangrijkste gespreksonderwerp is HIV-healings. Er is nog weinig zicht op de omvang van het probleem in Amsterdam. Duidelijk is wel dat er een groot probleem is met het taboe rond HIV, AIDS en de acceptatie van homoseksualiteit.

Er is veel druk vanuit de sociale omgeving om genezing te zoeken. Daarbij is er een gebrek aan bewustzijn en informatie over de bestaande medische voorzieningen, waardoor mensen medische risico’s lopen.

Wethouder Freek Ossel:” De healings mogen best blijven bestaan. We willen hun folklore niet afnemen, maar we willen wel duidelijk maken dat ze mensen met hiv ook moeten doorsturen naar de reguliere zorg.”

Doordat er een taboe heerst, is er geen of nauwelijks bereik van de doelgroep door medische organisaties en de overheid. Dragers van het HIV-virus weten in sommige gemeenschappen bijvoorbeeld nog onvoldoende de GGD te bereiken.

In het Actieprogramma Gay Capital heeft het college besloten het taboe op HIV en homoseksualiteit in verschillende geledingen van de samenleving aan de orde te stellen. In de sport, in het onderwijs en ook in migrantengemeenschappen.

Dit kan alleen maar gezamenlijk met de zelforganisaties en de mensen uit de doelgroepen zelf. Het starten van de dialoog is de eerste stap naar een oplossing.
Provincie:
Tag(s):