maandag, 2. februari 2009 - 9:16

Bestuurs-voorzitter Rochdale ontslagen

Amsterdam

De Raad van Commissarissen (RvC) van Woningstichting Rochdale heeft besloten het dienstverband met bestuursvoorzitter Hubert Möllenkamp met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit omdat de Raad vindt dat zijn handelswijze niet in overeenstemming is geweest met wat van een bestuurder mag worden verwacht.

De heer Möllenkamp werd eind oktober 2008 geschorst toen bleek dat er het één en ander schortte aan de informatievoorziening van hem aan de RvC. Het onafhankelijk forensisch onderzoek heeft de vermoedens van de RvC bevestigd.

De oud bestuursvoorzitter zou zichzelf enkele bonussen hebben toegekend die niet in de boeken van Rochdale stonden. Ook zou Möllenkamp een creditcard hebben gehad van de Woningstichting waarmee hij privé uitgaven deed.
Provincie:
Tag(s):