donderdag, 15. oktober 2009 - 10:54

Betere aanpak geluidsoverlast in centrum van Apeldoorn

Apeldoorn

De gemeente heeft de aanpak van geluidsoverlast in het centrum van Apeldoorn aangescherpt. De nadruk is vooral gelegd op preventie. Toekomstige horecaondernemers worden in een vroeg stadium geïnformeerd over de wetten en regels omtrent de geluidsnormen.

Afhankelijk van de soort horecaonderneming kunnen akoestische voorzieningen aan het pand nodig zijn. Direct bij het voornemen om een horecaonderneming op te starten wordt hierover informatie verstrekt. Daarnaast wordt de samenwerking tussen de betrokken partijen door deze nieuwe werkwijze verbeterd. Zo werken de gemeentelijke diensten, de politie en de branchevereniging beter samen. Dit resulteert in een effectievere en efficiëntere aanpak van geluidsoverlast.

Horeca is van essentieel belang voor de levendigheid en de aantrekkelijkheid van Apeldoorn. De horeca draagt bij aan de economische ontwikkeling in termen van werkgelegenheid en het attractief maken van de stad. Daarnaast vervult de horeca een ondersteunende rol voor andere stedelijke activiteiten als winkelen, culturele activiteiten en in sociaal opzicht als ontmoetingsplaats voor mensen van binnen en buiten Apeldoorn. Het levendig en aantrekkelijk maken van een binnenstad moet niet ten koste gaan van de leefomgevingskwaliteit. Daarom is het van essentieel belang dat horecaondernemers tijdig op de hoogte worden gesteld van de wetten en voorschriften omtrent geluidsoverlast.

De ondernemers zelf hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Door zich te houden aan de regels kan geluidoverlast worden voorkomen. De gemeente spreekt horecaondernemers in geval van overlast aan op hun verantwoordelijkheid. Zonodig treedt de gemeente handhavend op om de overlastsituatie te beëindigen.
Provincie:
Tag(s):