dinsdag, 25. augustus 2009 - 20:45

Binnenkort rampenoefening in veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Op een nog onbekende datum in de periode tussen 25 augustus en 13 september 2009 houdt de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) bij wijze van test een rampenoefening in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Deze zogenaamde ‘praktijktest’ is een verrassing voor de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en gemeenten in de regio. De precieze datum en het rampscenario van de test blijven namelijk tot op het laatste moment geheim. Over de plaats van het gesimuleerde incident is alleen bekend dat het in één van de gemeenten in de veiligheidsregio zal zijn.

Tijdens de oefening worden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp. Daarop moeten zij gezamenlijk een rampenbestrijdingsorganisatie neerzetten en beslissingen nemen om de gesimuleerde ramp te bestrijden. Het gaat hierbij niet om de operationele diensten, maar de (gemeente)bestuurders en leidinggevenden van de hulpdiensten die deelnemen aan de oefening. Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met sirenes en zwaailicht uitrukken, zullen dan ook niet te zien zijn. Wel zal er in de regio mogelijk enige activiteit van hulpverleners zichtbaar zijn.

Het is belangrijk dat de hulpverleningsdiensten goed voorbereid zijn op eventuele rampen. De Inspectie OOV toetst daarom of de hulpverleningsdiensten van alle regio’s in Nederland een ramp het hoofd kunnen bieden. De veiligheid in de regio blijft tijdens de oefening uiteraard gewaarborgd. Mocht er een groot ongeval of een echte ramp plaatsvinden in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord, dan kan de test geheel of gedeeltelijk worden afgeblazen
Provincie:
Tag(s):