woensdag, 25. maart 2009 - 14:19

Boete van ruim 100.000 euro voor LLink

Hilversum

Het Commissariaat voor de Media (CVDM) heeft omroepvereniging LLiNK een boete opgelegd van € 107.500,-. ‘De omroep is voor de ledenwerving in zee gegaan met een derde partij en heeft die partij daarbij onevenredig bevoordeeld’, meldt het CVDM woensdag 25 maart.

Accountantscontrole
Tijdens een accountantscontrole van het CVDM in november 2008 kwam een contract aan het licht dat de omroep heeft afgesloten met een bedrijf dat voor de omroep de wervingscampagne organiseert. ‘De inhoud van de overeenkomst is zodanig dat er geen sprake is van normaal economisch handelen door de omroep’, meldt het CVDM.

Volgens het CVDM wordt het door LLliNK in de arm genomen bedrijf, als LLiNK op 1 april 150.000 leden heeft, een hoge return on investment in het vooruitzicht gesteld. Het CVDM is van oordeel dat LLiNK hiermee dienstbaar wordt aan winst door derden.

Bovendien leidt de overeenkomst tot een aanzienlijke schuld van LLiNK aan de derde partij, zodat de omroep voor zijn voortbestaan afhankelijk wordt van die partij. Ook dit beschouwt het CVDM niet als normaal economisch handelen van een publieke omroep.

Verder heeft LLiNK zich al tijdens de ledenwerfcampagne dienstbaar getoond aan de derde partij, door deze gelegenheid te geven zijn commerciële diensten onder de aandacht van het publiek te brengen.

Het CVDM concludeert dat de samenwerking met de derde partij in strijd is met het beginsel van non-commercialiteit, dat uitgangspunt moet zijn bij al het handelen van een publieke omroep. De handelwijze van LLiNK wordt aangemerkt als een zeer ernstige overtreding, waaraan het CVDM een sanctie verbindt van € 107.500,-. Het besluit van het CVDM om over te gaan tot het opleggen van de boete is van 20 januari 2009.

Bijna 150.000 leden voor LLiNK
Volgens een woordvoerder van LLink heeft de opgelegde boete geen invloed op het wel of niet doorgaan van de aspirant publieke omroep. De omroep heeft op dit moment nog wel een kleine 1600 leden nodig om voor 1 april het minimum vereiste aantal van 150.000 leden te behalen om ook daarna te kunnen blijven uitzenden.
Provincie:
Tag(s):