dinsdag, 23. juni 2009 - 20:07

College wil met partijen Campus Vlissingen ontwikkelen

Vlissingen

Op maandag 22 juni 2009 is een ontwerp voor de Campus Vlissingen aangeboden aan de Hogeschool Zeeland. Het College van B&W wil van de Campus een succes maken.Dit doel kan alleen bereikt worden in samenwerking met de HZ, de Provincie Zeeland, ROC Zeeland, de Rijksoverheid en het bedrijfsleven.

Het College doet dan ook een oproep aan zoveel mogelijk partijen om de Campus Vlissingen te kunnen realiseren.

Een Campus zal het kloppend hart gaan vormen van Vlissingen Stadshaven en Vlissingen op de kaart zetten als onderwijs- en studentenstad. Het plan voor de Campus is nog niet definitief, maar het College hoopt met dit ontwerp alle partijen te enthousiasmeren en het in gezamenlijkheid uit te werken tot realiseerbare bouwplannen. Een campus is een totaalconcept voor hoger en middelbaar onderwijs met accenten op de meest kansrijke niche in de onderwijsmarkt, die van water en energie en volop mogelijkheden voor studentenhuisvesting, startende ondernemers en vrijetijdsbesteding. Een totaalconcept dus voor studeren, wonen, werken en recreëren.

Het ontwerp voor de Campus Vlissingen is zo opgesteld dat deze fasegewijs kan worden ontwikkeld met een volwaardig eindplaatje bij elke stap. De eerste stap is de realisatie van een parkeergarage. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor een nieuw gezamenlijk bestuursgebouw voor Hogeschool Zeeland en ROC Zeeland. Naast een efficiënte bedrijfsvoering wordt hierdoor ruimte gecreëerd om de onderwijspanden van de Hogeschool te vernieuwen. Er ligt een unieke kans om op een markante plek aan het water een gezichtsbepalend instituut neer te zetten. Met een academie voor water en energie kan Vlissingen zich onderscheiden van andere Hogescholen en een campus versterkt dit karakter. Op het terrein zelf zal symbiose plaatsvinden, niet alleen tussen de HZ en het ROC, maar ook met het bedrijfsleven.

Voor Vlissingen is het van grote waarde een volwaardige studentenstad te zijn. Het economisch belang van huisvesting van de Hogeschool in Vlissingen is groot. De spin-off van de studenten- en docentenpopulatie voor Vlissingen mag niet onderschat worden. Het geeft de stad een extra dimensie, is goed voor de economie en schept creativiteit en ondernemersgeest, kortom: laat Vlissingen leven.

De financiële onderbouwing in het ontwerp is indicatief. De daadwerkelijke grondkosten voor de ontwikkeling van de Campus zullen in gezamenlijkheid verder moeten worden uitgewerkt. Ook dient er een nadere overweging te komen voor de uiteindelijke verdeling van de kosten. Het project heeft alleen kans van slagen als alle partijen, inclusief de Provincie Zeeland en het Rijk, participeren. Alleen bij een gezamenlijke aanpak kan succes worden gegarandeerd.
Provincie:
Tag(s):