donderdag, 19. maart 2009 - 8:19

Dode hoek op de Godfried Bomansschool

Ede

Woensdag 25 maart vindt op de Godfried Bomansschool in Ede de feestelijke aftrap plaats van de uitrol van het verkeerslespakket 'Je raakt zoek in de Dode Hoek'.Het lespakket is bedoeld voor jonge verkeersdeelnemers en gaat over gevaarlijke verkeerssituaties rond vrachtauto's en bussen en hoe je daarmee om kunt gaan.

Het werd speciaal ontwikkeld door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) en is beschikbaar voor alle Gelderse basisscholen.

Leerlingen van de Godfried Bomansschool doen de start samen met Marijke van Haaren en Peter van 't Hoog. Marijke van Haaren is voorzitter van het ROVG en gedeputeerde Weginfrastructuur van de provincie Gelderland. Peter van 't Hoog is wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Ede. Onderdeel van de aftrap is in ieder geval een heleboel confetti, de enige echte knalroze dode-hoekvrachtauto en de gedeputeerde aan het stuur.

De dode hoek is de ruimte rond het voertuig die de chauffeur vanachter het stuur niet kan zien. Denk aan de ruimte rechts naast of recht achter de auto. Wanneer het voertuig manoeuvreert, verplaatst de dode hoek zich bovendien voortdurend.

Jaarlijks vallen ongeveer twintig doden onder fietsers ten gevolge van zogeheten dode-hoekongevallen met vrachtauto’s en bussen. Jonge fietsers zijn daarbij oververtegenwoordigd. Ze zijn zich onvoldoende bewust van de dode hoek.

Je raakt zoek in de Dode Hoek’ brengt leerlingen dode-hoekbewustzijn bij. Het lespakket is bedoeld voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. Gedurende één week vullen de leerlingen individueel een dagboekje in. Klassikaal wordt aan de hand hiervan elke dag vijf tot tien minuten over de dode hoek gesproken. Aan het einde van de week komt een chauffeur-rijinstructeur de dode-hoekvrachtauto met de speciaal ingerichte oplegger naar de school voor extra aanschouwelijke informatie over de dode hoek.
Kern van het programma zijn twee praktische adviezen: Houd altijd voldoende afstand van vrachtauto en bus. En zoek altijd oogcontact met de chauffeur.

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) is via haar Verkeerseducatieloket verantwoordelijk voor de ontwikkeling en levering van 'Je raakt zoek in de Dode Hoek'. Het ROVG is platform en kenniscentrum voor alle zaken rond verkeer in Gelderland. Eén van haar doelstellingen is gestructureerde en goede verkeerseducatie bieden aan alle Gelderse scholen. Het Verkeerseducatieloket stelt daartoe kwalitatief goede lesmethoden beschikbaar en biedt aanvullende projecten op het gebied van praktische verkeerslessen.

'Je raakt zoek in de Dode Hoek' en de bijbehorende dode-hoekvrachtauto worden gratis voor Gelderse scholen beschikbaar gesteld. Voorwaarde is dat de school een door het Verkeerseducatieloket goedgekeurde verkeersmethode hanteert of gaat hanteren.
Provincie:
Tag(s):