woensdag, 29. april 2009 - 21:48

Drie Koninklijke onderscheidingen tijdens jaarlijkse Urker lintjesregen

Urk

Hare Majesteit de Koningin heeft ter gelegenheid van Koninginnedag 2009 besloten vier personen uit de Urker gemeenschap te onderscheiden met een lintje. Alle drie personen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens de zogenaamde Algemene Gelegenheid tot verlening van Koninklijke onderscheidingen, op woensdag 29 april 2009, heeft burgemeester Jaap Kroon als vertegenwoordiger van Hare Majesteit Koningin Beatrix, deze drie Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Dirkje van den Berg-Kaptein (59 jaar) was in 1978 de medeoprichtster van de meisjesvereniging van de Gereformeerde Gemeente in Nederland op Urk. Vanaf het begin tot 1990 was zij ook de voorzitster. Zij organiseerde voor de vereniging bijbelstudies en kerkelijke activiteiten. Ook organiseerde zij vanaf 1979 tot op heden de jaarlijkse bazar en de uitstapjes voor de vrouwenvereniging van dezelfde kerk. Naast deze activiteiten is zij vanaf 1985 de contactpersoon van de Stichting Fondsenwerving De Schutse in Kesteren. Zij organiseert activiteiten voor gehandicapten en werft fondsen. Tevens is zij binnen de familie de laatste jaren steeds bezig met mantelzorg voor meerdere familieleden.

Mevrouw Van den Berg-Kaptein ontplooide sinds 1978 tot op heden (bestuurlijke) activiteiten voor de samenleving op het terrein van kerkelijk leven en (mantel)zorg. Zij kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen. Voor haar jarenlange (bestuurlijke) inzet wordt decorandus benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hidde Westra (58 jaar) was werkzaam binnen het onderwijs en heeft daarnaast activiteiten ontplooid voor de samenleving. Zo was hij vanaf 1982 tot 2008 lid en 2 periodes voorzitter van de diaconie van de Hervormde Gemeente De Ark te Urk. Ook was hij namens genoemde kerk vertegenwoordiger bij de Hervormde landelijke diaconie. Voor de buurtvereniging Het Middelpunt zette hij zich in van 1992 tot 2006. Ook de Urker Vereniging Volkstuinen mag op zijn inzet rekenen; vanaf 1993 tot op heden is hij lid van de kascontrolecommissie en vanaf 2007 is hij bestuurslid van de volkstuinvereniging.

De heer Westra heeft diverse activiteiten ontwikkeld die ten goede komen aan de lokale samenleving. Hij kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en wordt daarom benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hendrik Brouwer (74 jaar) was ook werkzaam in het onderwijs en heeft zich daarnaast ingezet voor de Urker samenleving. Decorandus is vanaf 1970 tot heden actief bezig met de totale genealogie op Urk. Vanaf 1600 staan de meeste Urkers in zijn database en hij streeft naar een zo compleet mogelijke gegevensverzameling van alle van Urk afkomstige personen. Vanaf 1996 tot op heden is hij medewerker van het museum Het Oud Raadhuis. In diezelfde periode was de heer Brouwer secretaris van het bestuur van de Vereniging Vrienden van Urk. Hij beheert daarvoor het archief, de bibliotheek, een foto- en filmdepot en het opzetten van een krantenarchief. In 2000 tot 2004 verleende hij medewerking aan een medisch onderzoek; zijn stamboomgegevens zijn een belangrijk object voor verschillende onderzoeken naar erfelijkheid en het familiair voorkomen van ziekten. Sinds 2007 verleent hij ook zijn medewerking aan een grote familiestudie van het UMC Utrecht waarbij ook zijn stamboomgegevens een grote rol spelen.

De heer Brouwer wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen. Voor zijn werkzaamheden op het gebied van de genealogie, het cultureel leven en zijn medewerking aan medisch onderzoek wordt de heer Brouwer benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Provincie:
Tag(s):