maandag, 23. maart 2009 - 21:23

Finale Nationale Leesvertelwedstrijd voor dove kinderen

In de schouwburg van Almere zullen zeven kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool op 28 maart aantreden voor de finale van de Nationale Leesvertelwedstrijd, de voorleeswedstrijd voor dove kinderen.

Ze krijgen vijf minuten om een stukje uit hun favoriete boek na te vertellen in de Nederlandse Gebarentaal. Een gebarentaaltolk zal hun verhalen simultaan 'stemtolken', dat wil zeggen vertalen in gesproken Nederlands.

Een volledig dove jury zal de prestaties beoordelen en drie prijzen toekennen. Sharon Dijksma, staatssecretaris van Onderwijs, reikt de prijzen uit.

Meer lezen, met plezier
De doelstelling van de Nationale Leesvertelwedstrijd is tweeledig. Enerzijds wil de Stichting Woord & Gebaar het lezen van jeugdliteratuur door dove kinderen bevorderen, evenals het uitwisselen van leeservaringen.

Anderzijds gaat het om het stimuleren van de vertelkunst in de Nederlandse Gebarentaal.

Voor dove kinderen en volwassenen is het lezen van (jeugd)literatuur in de Nederlandse taal vaak een uiterst moeizame en daardoor onplezierige aangelegenheid.

De Nationale Leesvertelwedstrijd brengt daar verandering in door de spanning van het wedstrijdelement en het gemak van de Nederlandse Gebarentaal, de enige taal die zij wél moeiteloos en met plezier beoefenen.

De Nationale Leesvertelwedstrijd wil ook een bijdrage leveren aan een grotere bekendheid en de officiële erkenning van de Nederlandse Gebarentaal als taal van een culturele minderheid én als artistiek medium.

Organisatie
De Nationale Leesvertelwedstrijd 2009 wordt, net als voorgaande jaren, georganiseerd door de Stichting Woord & Gebaar, uitgever van het gelijknamige dovenblad (www.woordengebaar.nl).

De Finale van de Nationale Leesvertelwedstrijd 2009 wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de NSGK en het Hermusfonds.
Provincie:
Tag(s):