donderdag, 13. augustus 2009 - 18:50

Gemeente geeft negatief besluit aan 13-jarige zeilster

Wijk bij Duurstede

De afgelopen weken is er in de media veel aandacht besteed aan de dertienjarige Laura Dekker, die van plan is een solozeiltocht rond de wereld te maken.

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een negatief besluit naar de ouders van Laura Dekker gestuurd, waarin hen is meegedeeld dat de gemeente op grond van de Leerplichtwet geen medewerking kan verlenen aan het aangevraagde tweejarige schoolverzuim.

Laura Dekker wil binnenkort alleen de wereld rondzeilen om zo het wereldrecord als jongste solozeiler te vestigen. Haar vader heeft in juli jongstleden bij de gemeente Wijk bij Duurstede het verzoek ingediend om zijn dochter gedurende twee jaar van school te laten verzuimen, om deze reis mogelijk te maken.

De leerplichtambtenaar heeft dit verzoek getoetst aan de hand van de Leerplichtwet en deze wet biedt geen mogelijkheden voor een dergelijke reis. De leerplichtambtenaar van de gemeente Wijk bij Duurstede heeft de ouders vervolgens een negatief besluit hierover gestuurd. De gemeente heeft vanuit de Leerplichtwet ook een zorgplicht en daarom is dit voornemen gemeld bij Bureau Jeugdzorg en is er contact gezocht met de Raad voor de Kinderbescherming.

Op dit moment is er nog geen sprake van een overtreding: de gemeente is pas weer aan zet als Laura niet op school verschijnt en de school een verzuimmelding doet bij de gemeente. De leerplichtambtenaar zoekt dan uit of er inderdaad sprake is van een overtreding op basis van de Leerplichtwet. Als dat het geval is, dan stelt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op, dat wordt gestuurd naar het Openbaar Ministerie. Een afschrift daarvan gaat naar de Raad voor de Kinderbescherming.

De gemeente heeft alleen bevoegdheden vanuit de Leerplichtwet, dus geen andere mogelijkheden de voorgenomen solozeiltocht van Laura Dekker tegen te houden
Provincie:
Tag(s):