maandag, 28. september 2009 - 11:48

Groei aantal Oost-Europese werknemers komt tot stilstand

In juni 2009 telde Nederland 104 duizend werknemers uit de Oost-Europese EU-landen. Dat zijn er vrijwel evenveel als een jaar eerder.

De sterke groei van de voorgaande jaren is in het tweede kwartaal 2009 bijna tot stilstand gekomen. In de periode juni 2007 tot juni 2008 bedroeg de groei op jaarbasis nog ruim 40 duizend werknemers.

Vooral in 2007 sterke groei aantal Oost-Europese werknemers
In de afgelopen jaren nam het aantal werknemers uit de Oost-Europese lidstaten in Nederland flink toe. Vooral in 2007 steeg hun aantal sterk, van 23 duizend tot 68 duizend. Dit hangt samen met het openen van de arbeidsmarkt (per 1 mei 2007) voor werknemers uit landen die in 2004 lid zijn geworden van de EU.

Ook de gunstige conjunctuur in 2007 speelde een belangrijke rol. In de tweede helft van 2008 begon de groei echter af te vlakken. Deze trend heeft zich in 2009 doorgezet.

Nog geen vermindering
In het derde kwartaal van 2008 bereikte het aantal werknemers uit Oost-Europa een piek van 110 duizend. Sindsdien is hun aantal teruggelopen, tot 90 duizend in de eerste drie maanden van 2009. Een teruggang in de winter is eerder voorgekomen. Het aantal Oost-Europese werknemers dat in Nederland werkt is in de zomer groter dan in de wintermaanden door seizoensarbeid in de landbouw.

In het tweede kwartaal van dit jaar was de toename echter zwakker dan in voorgaande jaren. Hierdoor was het aantal Oost-Europese werknemers in juni van dit jaar vrijwel even groot als een jaar eerder. Van een vermindering is echter nog geen sprake, ondanks de huidige recessie en de teruggang in de uitzendbranche. Bijna 85 procent van de Oost-Europese werknemers in ons land heeft de Poolse nationaliteit. Ongeveer de helft heeft een Nederlands woonadres.

Meer Oost-Europese uitzendkrachten in tweede kwartaal
In het tweede kwartaal van dit jaar werkte de helft van de Oost-Europese werknemers als uitzendkracht. Dit betekent een stijging van 14 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2008. Deze toename wijkt sterk af van de ontwikkeling in de uitzendbranche als geheel, waar het totaal aantal uitzenduren in het tweede kwartaal van dit jaar 14 procent lager was dan een jaar eerder.
Categorie:
Tag(s):