zondag, 4. oktober 2009 - 12:32

Havenbedrijf investeert dit jaar € 370 miljoen

Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam investeert dit jaar € 370 miljoen in de haven. Ongeveer de helft daarvan gaat naar infrastructuur in het bestaande havengebied, de andere helft wordt geïnvesteerd in Maasvlakte 2.

Ook voor de middellange en de lange termijn is de investeringsopgave fors. Tot 2020 verwacht het Havenbedrijf zo'n € 4 miljard te investeren. De financiële positie van het Havenbedrijf is voldoende solide om de terugval in de resultaatontwikkeling in het eerste halfjaar (- € 8 miljoen) op te kunnen vangen en dit investeringsprogramma voort te zetten. Het Havenbedrijf voldoet ruimschoots aan de normen van zijn externe financiers.

Het resultaat van Havenbedrijf Rotterdam is, vergeleken met 2008, in het eerste halfjaar met € 8 miljoen afgenomen tot € 77 miljoen. Dat is een teruggang van 9%. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de lagere inkomsten uit het zeehavengeld (- € 9 miljoen) door een afname van de overslag als gevolg van de economische crisis. Tegelijkertijd stegen de contractopbrengsten, vooral door gronduitgiften.
Provincie:
Tag(s):