vrijdag, 18. september 2009 - 8:28

Kabinet 'overleeft' moties van wantrouwen

Den Haag

Tijdens de tweede dag van de algemene beschouwingen donderdag hebben de VVD en de PVV beiden een motie van wantrouwen tegen het kabinet ingediend. Tijdens de stemming voor de moties, die pas laat in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvond, werd geen meerderheid gehaald.

De VVD-motie kreeg dan wel de steun van de SP en PVV maar behaalde dus geen meerderheid. De motie van wantrouwen van de PVV werd door geen enkele andere partij gesteund.

De oppositiepartijen hadden geen goed woord over voor de koers die het kabinet wil gaan varen en verweet premier Balkenende het ontbreken van daadkracht en het niet durven nemen van noodzakelijke maatregelen in deze economisch slechte tijd.

Reactie premier
Premier Balkenende reageerde op de motie van de VVD ontstemd. ‘Ik heb u wel eens beter meegemaakt mijnheer Rutte’, aldus de premier.
Provincie:
Tag(s):