woensdag, 20. mei 2009 - 19:59

Leers houdt vertrouwen in Limburgse wietpas

Maastricht

Burgemeester Leers van Maastricht houdt vertrouwen in het plan voor een
Limburgse Wietpas, zoals dat op 12 mei j.l. onder het motto ‘Limburg stelt zijn
grenzen’ is gepresenteerd. Dit ondanks het feit dat de gemeente Venlo, Venray, Weert en Roermond hebben besloten voorlopig niet mee te werken, omdat het toegezegde handhavingsbudget van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) er niet lijkt te komen.

Leers betreurt de onduidelijkheid die ontstaan is door het standpunt van het Ministerie van BZK en heeft begrip voor de besluiten van de respectievelijke gemeenten. Hij ziet dit signaal als een steun in de rug om de Ministeries van BZK en Justitie te bewegen het benodigde handhavingsbudget alsnog beschikbaar te stellen. Leers blijft het plan voor de Wietpas een complete aanpak vinden voor de bestrijding van de overlast van het drugstoerisme in Limburg.

De Maastrichtse burgemeester heeft er alle vertrouwen in dat het benodigde handhavingsbudget er alsnog komt. Begin juni 2009 is hierover een gesprek belegd in Den Haag. Gerd Leers roept de Limburgse gemeenten daarom op om samen op te blijven trekken richting Den Haag. Het pasjessysteem heeft met name in Venlo bewezen een uitstekend instrument te zijn in de bestrijding van de overlast van het drugstoerisme.

Al met al ziet burgemeester Leers het voorgestelde plan voor beperking van de overlast van het drugstoerisme met de Wietpas als een stap vooruit richting de uitspraak van het Europese Hof inzake de toepassing van het woonlandbeginsel (pilot Donner).
Provincie:
Tag(s):