dinsdag, 9. juni 2009 - 13:29

Leeuwarden evalueert cameratoezicht

Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden start donderdag met de evaluatie van het cameratoezicht in de stad. De komende tijd worden enquêtes gehouden onder het uitgaanspubliek. Voor het afnemen van de vragenlijsten worden studenten in gezet.

De evaluatie is te beschouwen als een vervolgmeting op de al eerder uitgevoerde metingen om de effecten van het cameratoezicht in kaart te brengen. De allereerste meting vond plaats in februari 2006, direct voorafgaand aan de introductie van het cameratoezicht in Leeuwarden. De tweede meting vond plaats in april 2007, direct na beëindiging van de proef met cameratoezicht.

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de raad toegezegd om de effecten van het uitgebreide cameratoezicht na een periode van twee jaar te evalueren. De gemeente heeft nu opdracht gegeven om een derde meting uit te gaan voeren en moet antwoord geven op de vraag in hoeverre de met het cameratoezicht beoogde doelen zijn bereikt.De doelen zijn door de gemeenteraad als volgt geconcretiseerd:

§ Het aantal geweldsincidenten tijdens de uitgaansuren moet afnemen met 15 procent;

§ Het aantal bewoners, bezoekers en werknemers in de binnenstad dat zich tijdens de uitgaansuren onveilig voelt, moet afnemen met 10 procent.Om een goed beeld te krijgen worden niet alleen politiecijfers gebruikt, maar is er ook inzicht in de veiligheidsbeleving van de bewoners van de binnenstad, horecapersoneel, medewerkers stadstoezicht en surveillerende politieagenten nodig.
Provincie:
Tag(s):