woensdag, 15. april 2009 - 16:52

Locatie Schoonebeek van het Hondsrug College sluit deuren

Schoonebeek

Met ingang van het schooljaar 2009/2010 zal de locatie Schoonebeek van het Hondsrug College ophouden te bestaan.

Nadat er drie jaar geleden veel geld is gestoken in het up-to-date maken van het gebouw, is er ook het afgelopen jaar hard gewerkt om de locatie Schoonebeek meer perspectief te bieden. Het aantal leerlingen is al enkele jaren aan het dalen en is dit cursusjaar onder de grens van 120 leerlingen gezakt. Het keuzegedrag van leerlingen is de afgelopen jaren erg veranderd en speelt hierbij een grote rol. Komt een locatie onder de grens van 120 leerlingen, dan ontvangt de school geen vergoeding meer voor de locatiedirecteur en de conciërge. Daarnaast worden de groepen dermate klein dat van verantwoord onderwijs in de toekomst nog nauwelijks sprake kan zijn.

Om deze trend te keren zijn er initiatieven geweest waarin de school de samenwerking zocht met de plaatselijke basisscholen. Het techniekonderwijs (Junior Technasium) en de discussie over de brede school in Schoonebeek zijn hier voorbeelden van. De hoop was aanwezig zo meer binding te bereiken tussen het basisonderwijs en de school over de grenzen van de denominaties heen. Tevens is er geprobeerd dit probleem ook gemeentelijk en provinciaal op te pakken.

Helaas hebben bovengenoemde initiatieven niet geleid tot een kentering in de dalende leerlingaantallen. Het bestuur en directie hebben na ampel overleg dan ook besloten om de locatie te sluiten.

In goed overleg met ouders, leerlingen en personeel zal gekeken worden of en hoe er maatwerk geleverd zal worden met betrekking tot de mogelijkheden voor het komende jaar. Door de nieuw-/verbouw van het brugklasgebouw in Emmen is daar plaats voor iedere leerling. Niet alleen in de brugklas maar ook binnen de andere leerstromen.
Provincie:
Tag(s):